Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

NAZIV PROJEKTA 

Inovacija ASMO 2020EAGLE tvrtke Partner Electric d.o.o. u području sigurnosti

Tvrtka Partner Electric d.o.o. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Datum 10.07.2020.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. – Inovacije u S3 područjima, KK.03.2.2.06; poduzeću Partner Electric d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Inovacija ASMO 2020EAGLE Partner Electric d.o.o. u području sigurnosti.“

OPIS PROJEKTA

Uvođenje inovacije organizacije poslovanja i procesa u tvrtku Partner Electric d.o.o. osigurava  pokretanje proizvodnje i komercijalizaciju inovativnog proizvoda ASMO 2020 EAGLE i usluge ASMO 2020 EAGLE Pametnog monitoringa okoliša u području sigurnosti, čime se autonomnim i cjelovitim sustavom nadzora i dojave u realnom vremenu zadovoljavaju civilne, vojne i policijske potrebe u prevenciji i zaštiti od sigurnosnih prijetnji za društvo i okoliš. Ciljne skupine su: subjekti javnog, privatnog i gospodarskog sektora u područjima prevencije i zaštite od prirodnih katastrofa te sigurnosti okoliša/zaštićenih područja, šumskih i poljoprivrednih kompleksa, vodenih površina, zaštite granica, kritične infrastrukture i sprečavanja kriminalnog djelovanja

Projekt obuhvaća sljedeće elemente:

E1 Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E2 Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E3 Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili točke 2.

E4 Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

E5 Upravljanje projektom

E6 Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Što se DOPRINOSA POSTIZANJU CILJEVA STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE (S3) tiče, projekt ima:

 – PRIMARNI UTJECAJ na prioritetno tematsko područje/PTP/: 1a) Sigurnost, pod-tematsko područje/PTPP/ Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene u segmentima: Bespilotne letjelice i daljinski upravljani sustavi kao odgovor na nuklearnu, radiološku, kemijsku i biološku prijetnju (EOD/IOD), prirodne i tehnološke katastrofe te Procesna i ugradbena računalna automatizacija i upravljački procesi 1b) Sigurnost, PTPP Protuminski program u segmentima: Napredna proizvodnja-razvoj proizvoda i rješenja za primjenu robotike u posebnim platformama u zraku i na tlu, razvoj besposadnih sustava koji objedinjuju multisenzorno, hiperspektralno i termalno izviđanje kod protuminskog djelovanja, prirodnih katastrofa te Razvoj aplikacija i mjernih metoda za prirodne katastrofe, multidisciplinarne kapacitete detekcije i sigurnosti granica, kopnenih sustava kontrole i promatranja, identifikacijske metode.

– SEKUNDARNI na: 2) Energija i održivi okoliš, PTPP Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali u segmentima: Tehnologije i rješenja vezana uz zaštitu i/ili održivost okoliša.

Uspješnom provedbom projekta za Rijekatank d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1: Proizvodnja i plasman vlastito razvijenog inovativnog rješenja za nadzor i dojavu sa otvorenih područja u vidu Autonomnog sustava za motrenje okoline (ASMO 2020EAGLE),

R2: Usluga ASMO 2020 EAGLE Pametnog monitoringa okoliša (PMO)

R3: učinkovitije iskorištavanje resursa i čuvanja okoliša,

R4: rast konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i rast BDP-a.

Ukupna vrijednost projekta:

5.160.055,05 kn

Razdoblje provedbe projekta:

1.07.2020. – 1.07.2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Zoran Kalevski, Predsjednik uprave

E-mail: zoran@pe-ge.hr

Koordinatorica projekta i kontakt osoba:

Katarina Jovanović, katarina@pe-ge.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

Tvrtka Partner Electric d.o.o. za usluge zaštite uspješno je završila provedbu projekt „Inovacija ASMO 2020EAGLE Partner Electric d.o.o. u području sigurnostiu trajanju od 24 mjeseca. Zahvaljujući Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014-2020. i natječaju „Inovacije u S3 područjima, KK.03.2.2.06 – inačica 4“ uz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj osigurana su bespovratna sredstva za provedbu projekta.

Projektne aktivnosti uključivale su inovacije organizacije poslovanja te inovacije procesa u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga te je isto rezultiralo proizvodnjom i plasmanom inovativnog proizvoda ASMO 2020 EAGLE i usluge ASMO 2020 EAGLE Pametnog monitoringa okoliša u području sigurnosti u S3 područjima.

U provedbi projektnih aktivnosti i postupcima nabave podršku je pružila tvrtka Speculum d.o.o.

Ciljevi projekta odnosili su se na pripremu za proizvodnju i komercijalizaciju novih inovativnih rješenja tvrtke. Tvrtka Partner Electric d.o.o. osigurala je proizvodnju i plasman vlastito razvijenog inovativnog rješenja za nadzor i dojavu sa otvorenih područja u vidu Autonomnog sustava za motrenje okoline (ASMO 2020EAGLE) i usluge ASMO 2020 EAGLE Pametnog monitoringa okoliša (PMO) u području sigurnosti, čime se autonomnim i cjelovitim sustavom nadzora i dojave u realnom vremenu zadovoljavaju civilne, vojne i policijske potrebe u prevenciji i zaštiti od sigurnosnih prijetnji za društvo i okoliš. Projekt je izravno doprinio ostvarenju pokazatelja. Odnosno, ostvaren je broj inovativnih proizvoda (1 ASMO 20EAGLE) i 1 usluga (Pametni monitoring okoliša) u S3 područjima koji su novi za tržište. Također, za potrebe projekta zaposlena su 3 nova djelatnika, 2 tehničara i  1 IT stručnjak.

Projekt je obuhvaćao sljedeće elemente:

E1 Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E2 Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E3 Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili točke 2.

E4 Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

E5 Upravljanje projektom

E6 Promidžba i vidljivost

Uspješnom provedbom projekta postignuti su sljedeći rezultati:

R1: Proizvodnja i plasman vlastito razvijenog inovativnog rješenja za nadzor i dojavu sa otvorenih područja u vidu Autonomnog sustava za motrenje okoline (ASMO 2020EAGLE),

R2: Usluga ASMO 2020 EAGLE Pametnog monitoringa okoliša (PMO)

R3: učinkovitije iskorištavanje resursa i čuvanja okoliša,

R4: rast konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i rast BDP-a.

Ukupna vrijednost projekta:

5.160.055,05 kn

Bespovratna sredstva:

2.293.360,68 kn

Razdoblje provedbe projekta:

1.07.2020. – 1.07.2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Zoran Kalevski, Direktor

E-mail: zoran@pe.hr

Koordinatorica projekta i kontakt osoba:

Katarina Jovanović, katarina@pe.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr