Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// DJELATNOSTI TVRTKE

PARTNER ELECTRIC d.o.o. - odobreni projekt EU natječaja:

  • Ulaganja u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga3 MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja.

Projekt je namijenjen poslovnim subjektima koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti i koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu, a sufinancira aktivnosti inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga.


ASMO 2020 Eagle je kombinacija naprednog hardvera i softvera. Sastoji se od više lokalnih autonomnih jedinica koje putem izravnih bežičnih linkova ili putem 4G mreže šalju podatke prema centralnom nadzornom mjestu. Ovisno o konfiguraciji terena, lokalne jedinice mogu biti međusobno povezane i prenositi signal jedna preko druge.

Sredstvo detekcije je u svakom slučaju pokretna kamera visokog zuma i visoke razlučivosti. Slika s kamere se u realnom vremenu analizira na centralnom nadzornom mjestu i dežurnoj osobi signalizira alarm u slučaju detekcije neželjenog događaja (kretanje osoba, požar i sl.).

Sustav se napaja iz fotonaponskih panela i agregata na tekuće gorivo. Naša tvrtka u projektu sustava proračunava potrebnu površinu panela s obzirom na područje ugradnje ASMO-a.

Osim motrenja samog područja, sustav je također opremljen senzorima za nadzor ispravnosti vlastitih komponenti.

ASMO 2020 EAGLE – naš inovativan proizvod s namjenom zaštite nepristupačnih područja

ASMO 2020 Eagle je sustav koji je u praksi već implementiran i trenutno je u svojoj drugoj godini testiranog i pouzdanog rada.

PREDNOSTI OVOG INOVATIVNOG RJEŠENJA LEŽE U KLJUČNIM FUNKCIONALNOSTIMA KOJE SU OSIGURANE CJELOVITOM I SUSTAVNOM IZVEDBOM SUSTAVA NADZORA I DOJAVE:

  • Multifunkcionalnost: sposobnost detekcije, lociranja i praćenje kretnji i različitih prijetnji/kriznih situacija
  • Sposobnost nadzora svih geografskih lokacija ciljanog područja
  • Autonomnost (koristi vlastite sustave obnovljivih izvora energije te rezervni sustav – agregat)
  • Daljinska upravljivost
  • Mobilnost/prenosivost i adaptivnost
  • Opremljenost sustavima tehničke zaštite samog sustava (zaštita protiv provale i neovlaštenog ulaza te kontrola pristupa

ASMO 2020 EAGLE JE OPERABILAN U SVIM VREMENSKIM UVJETIMA TE NE ZAGAĐUJE OKOLIŠ U REDOVNOM REŽIMU RADA.

Ovaj inovativni proizvod, njegova cjelovitost i multifunkcionalnost te usluga pametnog monitoringa ide u korak s trendovima na području sigurnosti te očuvanja okoliša i biološke raznolikosti.

PE je posvećen smanjenju vlastitog utjecaja na okoliš te unaprjeđenju poslovanja kroz inovacije i istraživanja koja nam omogućuju praćenje potreba i želja naših klijenata bez obzira na segment industrije, a sve u cilju podizanja kvalitete naše usluge kroz dodatna ulaganja u nove tehnologije i znanja.

U sklopu projekta Partner Electric implementira aktivnosti optimizacije poslovnih procesa kroz Softver za praćenje resursa, analitiku i projekciju strateškog razvoja;

Cilj ove aktivnosti je uvođenje inovacije u poslovanje tvrtke instrumentom Rotirajuće matričnog modela organizacije u poslovanje. Inovacija koristi matrični pristup, međutim uvodi i element rotacije kojom će se postići optimalna raspoređenost ljudskih resursa i kroz projekte i kroz strukturu, a koja je toliko bitna u malim i brzorastućim tehnološkim tvrtkama.

Navedeno softversko rješenje za analitiku i projekcije strateškog razvoja pruža mogućnost praćenja zaokupljenosti ljudskih resursa kako bi se lakše upravljalo njihovim opterećenjima, a uvodi potpuno novu organizacijsku shemu poslovanja.