Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

PLINODOJAVA

Zaštita osoba i prostora

Plinodojava odnosno plinodojavni sustavi imaju namjenu zaštite osoba i prostora u kojima se mogu javiti odnosno detektirati dvije vrste plinova – eksplozivne i otrovne koncentracije. Detektori koji se mogu naći u ponudi naše tvrtke imaju široku primjenu, preciznost detekcije, mogu biti za sve prostore odnosno mogu biti i u protueksplozivnoj izvedbi (tzv. Ex-izvedbi). Isto tako, za svu opremu posjedujemo odgovarajuće certifikate izdane od strane ovlaštenih ustanova.

Naši sustavi služe za detekciju sljedećih plinova:

  • CO (ugljični monoksid)

  • CO2 (ugljični dioksid)

  • LPG/UNP (ukapljeni naftni plin)

  • propan

  • butan

  • gradski plin

U Ex-zonama uz detektore se koriste kutije i uvodnice u Ex-izvedbi, koje također dolaze s pripadajućim atestima od ustanova koju su ovlaštene za izdavanje certifikata.

U prostorima se može stvoriti eksplozivno-zapaljiva smjesa plinova koja miješanjem sa zrakom može dovesti do velike opasnosti za ljude i okolinu. Plinodojava koju nudi i ugrađuje PARTNER ELECTRIC ima veliku točnost detekcije, veliku pouzdanost u dojavi povišenih koncentracija plinova u ugrađenom prostoru i na taj način se stvara sigurno ozračje za ljude, okolinu i objekte.

PARTNER ELECTRIC dugi niz godina zastupa Carrier Fire & Security (nekadašnji General Electric Security), vodeći brend na svjetskom tržištu u zaštiti ljudi, imovine i objekta, koji pruža široku paletu uređaja koji se uklapaju u projektna rješenja kao visoko pouzdani sustavi visoke kvalitete i u konačnici na zadovoljstvo kupaca.

Sustavi za detekciju i javljanje povišene koncetracije plina, zapaljivih smjesa i otrovnih koncentracija zraka omogućavaju ranu detekciju, pouzdanu detekciju i detektiraju prijetnju u trenutku nastajanja. Linije proizvoda koje zastupamo za cijelu Hrvatsku i širu regiju, koriste mnoge od vodećih svjetskih korporacija, tvrtki pa i vladinih agencija, kao zaštita osoba, imovine i okoliša.

Plinodojavni sustavi dolaze u više varijanti, tipova i načina funkcionalnosti gledano sa strane načina funkcioniranja sustava, veličine sustava, te samoj namjeni sustava i štićenih prostora. Svi sustavi koje nudimo su fleksibilni, pouzdani, ekološki prihvatljivi, te u svakodnevnoj primjeni jednostavni za korištenje svakom kupcu, korisniku sustava.

Zaključak