Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

PROTUPROVALA

Carrier Fire & Security

Protuprovalne sustave sačinjavaju elementi za zaštitu objekta, imovine i ljudi, pa se iz tog razloga sagledavaju svi čimbenici koji su potrebni za izradu procjene ugroženosti objekta i kasnije izradu projektnog rješenja, kao polazišta za kvalitetni protuprovalni sustav.

Sustavi protuprovale kao takvi projektiraju se prema zahtjevu investitora, odnosno samoj namjeni štićenog objekta, i prema zakonskim normama ako se radi o novčarskim institucijama i institucijama koje spadaju u kategoriju objekata visokog rizika, gdje je potrebno integrirati protuprepadne elemente i kontrolu pristupa te ih povezati na jedno ili više nadzornih lokacija na objektu. U cjelokupni projektirani sustav s nadzornim mjestom može se uklopiti i sustav videonadzora kao dodatna pogodnost za vizualno praćenje događanja na štićenom objektu.

Protuprovalna zaštita može se izvesti i kao zaštita unutarnjeg prostora, vanjskog okolnog prostora, zaštita pojedinih prostorija u objektu, itd..

Protuprovalni sustav se sastoji od centralnog uređaja, koncentratora proširenja, tipkovnica, alarmnih sirena i bljeskalica, detektora pokreta, magnetnih kontakata, detektora loma stakla, detektora šuma, panik-tipkala, panik-šina i telefonskih komunikatora.

Naš partner Carrier Fire & Security nudi široku paletu proizvoda koja se razlikuje po svojim karakteristikama i namjeni, te načinu javljanja potencijalnih alarmnih stanja. Isto tako, u sklopu palete proizvoda Carrier Fire & Security uz sustav protuprovale može se projektirati kontrola pristupa u objekt, s kojom se jamči dodatna sigurnost zaštićenog objekta.

U novije vrijeme, popularni su bežični kućni sustavi protuprovale s novim tehnologijama prijenosa signala, bez dodatnih smetnji iz okoline, što korisnicima sustava daje veću kvalitetu usluge i povećanu sigurnost, uz manji trošak zahvaljujući izbjegavanju polaganja kabelske instalacije.

Wireless sigurnosni sustavi su novija tehnologija koja je stvorena kako bi se ljudima dala prilika da se s manje muke instalira sigurnosni sustav u njihove domove. Poput tradicionalnog sigurnosnog sustava, pružaju istu zaštitu i sigurnost, ali isto tako daju mnogo lakši pristup sustavu i pružaju bolje mogućnosti nego što bi to mogli ostvariti sa standardnim sustavima.

Propisi