Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// EU FONDOVI

Inovacija ASMO 2020EAGLE

tvrtke Partner Electric u području sigurnosti.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. – Inovacije u S3 područjima, KK.03.2.2.06; poduzeću Partner Electric d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Inovacija ASMO 2020EAGLE Partner Electric u području sigurnosti.“ Tvrtka Partner Electric d.o.o. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Datum 10.07.2020

// EU FONDOVI

Opis projekta

Uvođenje inovacije organizacije poslovanja i procesa u tvrtku Partner Electric osigurava  pokretanje proizvodnje i komercijalizaciju inovativnog proizvoda ASMO 2020 EAGLE i usluge ASMO 2020 EAGLE Pametnog monitoringa okoliša u području sigurnosti, čime se autonomnim i cjelovitim sustavom nadzora i dojave u realnom vremenu zadovoljavaju civilne, vojne i policijske potrebe u prevenciji i zaštiti od sigurnosnih prijetnji za društvo i okoliš. Ciljne skupine su: subjekti javnog, privatnog i gospodarskog sektora u područjima prevencije i zaštite od prirodnih katastrofa te sigurnosti okoliša/zaštićenih područja, šumskih i poljoprivrednih kompleksa, vodenih površina, zaštite granica, kritične infrastrukture i sprečavanja kriminalnog djelovanja.

Projekt obuhvaća sljedeće elemente:

E1 Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E2 Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E3 Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili točke 2.

E4 Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

E5 Upravljanje projektom

E6 Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj: Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika

Specifični cilj: Jačanje kapaciteta tvrtke za plasman i komercijalizaciju inovativnog proizvoda

Uspješnom provedbom projekta za Partner Electric d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1: Proizvodnja i plasman vlastito razvijenog inovativnog rješenja za nadzor i dojavu sa otvorenih područja u vidu Autonomnog sustava za motrenje okoline (ASMO 2020EAGLE),

R2: Usluga ASMO 2020 EAGLE Pametnog monitoringa okoliša (PMO)

R3: učinkovitije iskorištavanje resursa i čuvanja okoliša,

R4: rast konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i rast BDP-a.

Ukupna vrijednost projekta:
5.160.055,05 kn

Bespovratna sredstva:
2.293.360,68 kn

Razdoblje provedbe projekta:
1.07.2020. – 1.07.2022.

Kontakt osoba za više informacija:
Zoran Kalevski, Predsjednik uprave
E-mail: zoran@pe.hr

Koordinatorica projekta i kontakt osoba:
Katarina Jovanović, katarina@pe.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr