Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// KONTROLA PRISTUPA

Spriječavanje pokušaja neovlaštenog ulaza i/ili izlaza kroz kontrolirana vrata

Osnovna funkcija sustava kontrole pristupa jest sprječavanje pokušaja neovlaštenog ulaza odnosno izlaza kroz kontrolirana vrata, bilo da se radi o normalnom radnom procesu (ulaz radnika ili klijenata u ograničen poslovni prostor) ili o rizičnoj situaciji (prepad, pljačka, pokušaj provale).

Pri osmišljavanju sustava kontrole ulaza i izlaza trebaju se uzeti u obzir sljedeći parametri:

  • zadani pravci evakuacije,

  • rizični procesi rada u objektu i pretpostavljeni način odvijanja procesa,

  • ugroženi prostor i objekti,

  • građevinski postavljena podjela prostora po namjeni,

  • građevinska izvedba pregrada, zidova i vrata.

Kontrola pristupa se izvodi korištenjem mehaničkih i elektromehaničkih sredstava i uređaja, kao što su mehaničke i elektromehaničke barijere za pristup, elektroprihvatnici, električne brave u kombinaciji sa mikrokontrolerom, čitačima sustava kontrole pristupa, identifikacijskom ID karticom i programskim upravljačkim paketom za nadzor instaliranim na nadzornom računalu.

Svim električnim uređajima je potrebno odabrati kvalitetno dodatno baterijsko napajanje i/ili UPS uređaj, autonomije ovisno o prosudbi ugroženosti i zahtjevu štićenog objekta ili osobe.

Propisi