Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

DJELATNOSTI TVRTKE

Estetika, funkcionalnost i sigurnost

Svaki projekt na kojem radimo u fazi projektiranja promatramo iz više aspekata – prvenstveno onog projektantskog, ali i iz aspekta izvođenja radova te samog investitora.

Projekte izrađujemo u skladu s najvišim profesionalnim standardima i prema svim važećim zakonima, propisima, pravilnicima i normama u Republici Hrvatskoj.

U fazi projektiranja maksimalno ispunjavamo sve zahtjeve investitora u pogledu funkcionalnosti pa i estetike sustava.

 

Osim projektiranja se bavimo i izvođenjem sustava, pa tako već unaprijed znamo što je u stvarnosti izvedivo, a što bi moglo stvarati probleme pri izvođenju. Projekt izrađujemo na način da se unaprijed izbjegnu dodatne izmjene tijekom izvođenja. Na taj način štedimo investitoru i sebi vrijeme i novac te izbjegavamo dodatne komplikacije koje nastaju zbog angažmana različitih izvođača.

Naš projektantski tim posjeduje dugogodišnje iskustvo i spreman je posvetiti se svakom izazovu!

Provedba tehničke zaštite podrazumijeva

 1. snimku postojećeg stanja štićenog objekta i analizu problema s ocjenom;
 2. izradbu prosudbe ugroženosti;
 3. izradbu sigurnosnog elaborata;
 4. definiranje projektnog zadatka;
 5. projektiranje sustava tehničke zaštite;
 6. izvedbu sustava tehničke zaštite;
 7. stručni nadzor nad izvedbom radova;
 8. obavljanje tehničkog prijama sustava tehničke zaštite;
 9. održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite;
 10. uporaba sustava tehničke zaštite.

Provedba tehničke zaštite provodi se isključivo unutar perimetra tehničke zaštite koji odvaja štićeni prostor ili građevinu od okolnog prostora.

Na temelju izrađenog sigurnosnog elaborata i posebnih zahtjeva korisnika objekta izrađuje se projektni zadatak.

Projektnim zadatkom utvrđuju se sve veličine (parametri) potrebni za izradu projekta sustava tehničke zaštite, a osobito

 1. vrsta tehničke zaštite;
 2. smještaj centra tehničke zaštite;
 3. smještaj uređaja i opreme;
 4. način polaganja instalacija.

Projektiranje sustava tehničke zaštite obuhvaća

 1. odabir vrste i opsega tehničke zaštite;
 2. odabir uređaja i opreme;
 3. razradu koncepcije tehničke zaštite;
 4. izradbu projektne dokumentacije.

Naš inovativan i talentiran tim inženjera i tehničara je specijaliziran za usluge razvoja, implementacije i održavanja tehničko-tehnoloških sustava, posebice za sustave tehničke zaštite, vatrodojave i plinodetekcije. Od izrade projektne dokumentacije i usklađivanja do finalne realizacije svih tehničkih zahtjeva klijenata.

Svoju djelatnost temeljimo isključivo na stručnim i praktičnim znanjima te iskustvima našeg tima, s ciljem da sva sredstva i opremu racionalno upotrebljavamo za maksimizaciju uspješnosti realizacije svakog projekta, a našim klijentima nudimo vrhunsku kvalitetu usluge po principu ‘ključ u ruke’.