Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// EXPERIENCE. EXECUTION. EXCELLENCE.

POLITIKA I CILJEVI

Tvrtka PARTNER ELECTRIC kao temeljnu djelatnost ima prodaju, projektiranje, dobavu, instaliranje, puštanje u rad, servisiranje i održavanje sustava tehničke zaštite, sustava vatrodojave i plinodetekcije.

Vlastita izvođačko servisna podrška omogućava nam osmišljavanje i cjelovitu izvedbu visokoprofesionalnih sustava tehničke zaštite, vatrodojave i plinodetekcije te njihovo održavanje u cjelokupnom životnom ciklusu. Time nastojimo održavati i poboljšavati zadovoljstvo kupaca i korisnika naših usluga.

Proizvodi koje isporučujemo uvijek će biti sukladni zahtjevima kupaca te međunarodnih i nacionalnih normi. Pratimo i u svojim djelatnostima trajno se usklađujemo sa svim propisima i drugim obvezujućim zahtjevima. Edukacijom i školovanjem naših djelatnika održavamo stalni korak sa novitetima na svjetskom i europskim tržištu. Težimo da naši dobavljači budu ponosni što u tvrtki PARTNER ELECTRIC imaju pouzdanog i stabilnog poslovnog partnera.

Veliku brigu posvećujemo zaštiti okoliša i nastojimo da naše aktivnosti što manje utječu na okoliš. Redovitim razmatranjem okolišnih aspekata svojih procesa, aktivnosti i proizvoda prepoznavat ćemo vlastite značajne utjecaje na okoliš, sukladno njima postavljati si ostvarive ciljeve i organizirano ih realizirati u svrhu trajnog poboljšanja.

Posebnu skrb posvećujemo i zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kako naših zaposlenika, tako i svih osoba koje su po bilo kojoj osnovi u doticaju s radnim procesima koje provode naši zaposlenici. Pratimo, prepoznajemo i procjenjujemo opasnosti povezane s radom i pripadajuće rizike i prilike te ih uspostavom primjerenih kontrola dovodimo na prihvatljivu razinu. Pratimo i primjenjujemo sve relevantne propise povezane sa zaštitom na radu i zaštitom od požara i nastojimo trajno poboljšavati rezultate na tom području.

Stalna poboljšanja su ugrađena u naš način djelovanja. Postižemo ih dosljednom primjenom međunarodnih normi upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015, upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015 i upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001:2018, čime iskazujemo težnju za trajnim poboljšavanjem kvalitete svojih proizvoda i procesa te odnosa prema okolišu, zdravlju i sigurnosti na radu.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu tvrtke PARTNER ELECTRIC uručena je svakom zaposleniku, a dostupna je svim zainteresiranim stranama.